Condamnări

Tribunal Calarasi: Toti INCULPATII privind FRAUDAREA de la INCDA-1982 ha au Fost ACHITATI pe FOND , Raman cu SECHESTRU pana la Hotararea DEFINITIVA de la CAB !

 

Şedinţe

26.02.2020
Ora estimata: 09:30
Complet: FCP1
Tip solutie: Achitare
Solutia pe scurt: Constată că legea penală mai favorabilă, în prezenta cauză, este actualul cod penal, respectiv legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare. I. Respinge cererile formulate de către inculpaţii Şerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Eneschi Toma, Dorobanţiu Dorel, Stan Aurel, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae şi Chirică Constantin de încetare a procesului penal pornit împotriva acestora în baza art. 16 al. 1 lit. f c.pr.pen., respectiv de constatare a intervenirii prescripţiei răspunderii lor penale şi în baza art. 16 al. 1 lit. i c.pr.pen., respectiv de constatare a existenţei autorităţii de lucru judecat. II. Respinge cererile de achitare formulate de către inculpaţi, astfel: Şerban Jenel – în baza art. 16 al. 1 lit. a c.pr.pen.; Coman Cornel, în baza art. 16 al. 1 lit. c şi lit. b teza a II-a c.pr.pen.; Jarul Eugeniu, în baza art. 16 al. 1 lit. a şi lit. b teza a II-a c.pr.pen.; Ifrim Elena, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Năbîrgeac Ion, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Dobre Aurelian, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Tudone Dumitru, în baza art. 16 al. 1 lit. a şi lit. b teza a II-a c.pr.pen.; Eneschi Toma, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Dorobanţiu Dorel, în baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Stan Aurel, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen.; Tudor Lucian, în baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a c c.pr.pen.; Culea Dumitru, în baza art. 16 al. 1 lit. a şi lit. c c.pr.pen.; Giurea Constantin, în baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a c.pr.pen.; Manea Victor, în baza art. 16 al. 1 lit. a şi lit. c c.pr.pen.; Marcu Niculae, în baza art. 16 al. 1 lit. a, lit. b teza a II-a şi lit. c c.pr.pen. şi Chirică Constantin, în baza art. 16 al. 1 lit. b teza a II-a c c.pr.pen. III. În baza art. 396 al. 6 c.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. f c.pr.pen., dispune încetarea procesului penal pornit împotriva inc. CORA GHEORGHE, acesta fiind decedat. IV. În baza art. 396 al. 5 c.pr.pen., rap. la art. 16 al. 1 lit. b teza I c.pr.pen., dispune achitarea inculpaţilor: 1. ŞERBAN JENEL ; 2. COMAN CORNEL ; 3. JARUL EUGENIU 4. IFRIM ELENA; 5. NĂBÎRGEAC ION; 6. DOBRE AURELIAN; 7. TUDONE DUMITRU; 8. ENESCHI TOMA; 9. DOROBANŢU DOREL ; 10. STAN AUREL; 11. TUDOR LUCIAN ;12. CULEA DUMITRU; 13. GIUREA CONSTANTIN ; 14. MANEA VICTOR ; 15. MARCU NICULAE şi 16. CHIRICĂ CONSTANTIN, trimişi în judecată prin rechizitoriul Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei, emis la data de 16.09.2016, în dos. nr. 216/P/2014, completat prin Ordonanţa din data de 08.03.2017 din acelaşi dosar al Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei, pentru comiterea, de către fiecare dintre inculpaţi, a unei infracţiuni de abuz în serviciu asimilat infracţiunilor de corupţie, prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000, rap. la art. 297 alin. 1 C.p. şi la art. 309 C.p., cu apl. art. 5 c.pen. V. În baza art. 397 c.pr.pen., rap. la art. 25 al. 5 c.pr.pen., lasă nesoluţionată acţiunea civilă formulată de către Statul Român, prin Ministerul Finanţelor Publice (cu sediul în Bucureşti, str. Apolodor, nr. 17, sect. 5) şi Institutul Naţional de Cercetare – Dezvoltare Agricolă Fundulea (cu sediul în or. Fundulea, str. Nicolae Titulescu, nr. 1, jud. Călăraşi). În baza art. 397 al. 5 c.pr.pen., menţine măsurile asiguratorii luate cu privire la bunurile inculpaţilor, astfel: I. indisponibilizarea, prin 1. instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani (lei şi valută), existente în conturile inc. Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel şi Cora Gheorghe, până la concurenţa sumei de 1.486.905 euro (echivalentul a 6.681.407,61 lei la cursul B.N.R. din data de 15.01.2015); 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inc. Jarul Eugeniu, Chirică Constantin, Giurea Constantin, Manea Victor, Stan Aurel, Culea Dumitru, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru şi Dorobanţu Dorel, până la concurenţa sumei de 1.486.905 euro (echivalentul a 6.681.407 lei al cursul B.N.R. din data de 15.01.2015 de 1 euro/4,4935 lei), măsuri instituite prin Ordonanţa nr. 216/P/2014 a Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei din 29.01.2015 şi aplicate prin procesele-verbale din data de 02.02.2015 şi 03.02.2015 (doar pentru inc. Năbîrgeac Ion). II. indisponibilizarea, prin 1. instituirea sechestrului, asupra sumelor de bani (lei şi valută), existente în conturile inc. Şerban Jenel, Jarul Eugeniu, Coman Cornel, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Tudor Lucian, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor, Marcu Niculae, Chirică Constantin, Dorobanţu Dorel, Stan Aurel, Cora Gheorghe şi Eneschi Toma, până la concurenţa sumei de 25.468.621 lei şi 2. Instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra bunurilor imobile aflate în proprietatea inc. Eneschi Toma, până la concurenţa sumei totale de 25.468.621 lei, măsuri instituite prin Ordonanţa nr. 216/P/2014 a Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei din 18.05.2015 şi aplicate prin procesele-verbale din data de 26.05.2015. Măsurile instituite, menţionate anterior, încetează de drept dacă părţile civile nu introduc acţiuni, în faţa instanţelor civile, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a prezentei hotărâri. Respinge cererea Parchetului de pe lângă ICCJ – DNA – Secţia de Combatere a Corupţiei de anulare a procesului-verbal din 12.07.2007 de delimitare a suprafeţei de 1.982,54 ha de la I.N.C.D.A. Fundulea pe teritoriul administrativ al or. Fundulea, precum şi a Hotărârii nr. 1604/13.07.2007 a Comisiei judeţene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călăraşi. În baza art. 275 al. 3 c.pr.pen., cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului. Cu apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunţată în şedinţă publică azi, 26 februarie 2020.
Document: Hotarâre  26/2020  26.02.2020

21 septembrie 2016
Nr. 1208/VIII/3

COMUNICAT

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpaților care, la data faptelor, aveau funcțiile arătate, după cum urmează:

ȘERBAN JENEL, prefect al județului Călărași (președinte comisie),
COMAN CORNEL, subprefect al județului Călărași,
JARUL EUGENIU, șef al Administrației Domeniilor Statului – sucursala Călărași,
IFRIM ELENA, șef serviciu – Instituția Prefectului Județului Călărași,
NĂBÎRGEAC ION, director la Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași,
DOBRE AURELIAN, director executiv în Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Călărași,
TUDONE DUMITRU, secretar general, Consiliul Județean Călărași,
CORA GHEORGHE, reprezentant Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare,
ENESCHI TOMA, reprezentant al Direcției Silvice Călărași (l-a substituit pe director)
toți în calitate de președinte, respectiv membri ai Comisiei județene pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor Călărași și

TUDOR LUCIANMARCU NICULAECULEA DUMITRUGIUREA CONSTANTINMANEA VICTORCHIRICĂ CONSTANTIN și DOROBANȚU DOREL, primari ai localităților Gurbănești, Sărulești, Valea Argovei, Nicolae Bălcescu, Lupșanu, Tămădău, Fundulea și președinți ai Comisiilor locale de fond funciar și
STAN AUREL, în calitate de reprezentant al Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Călărași.

în sarcina cărora s-a reținut săvârșirea infracțiunii de abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

Inculpatul Dorobanțu Dorel, primar al orașului Fundulea, a încheiat, la data de 12 iulie 2007 împreună cu inculpatul Stan Aurel (reprezentant O.C.P.I. Călărași) un proces-verbal de delimitare a unei suprafețe de 1.982,54 ha, aflată în domeniul public al statului și în administrarea Institutului Național de Cercetare și Dezvoltare Agricolă Fundulea (I.N.C.D.A. Fundulea), în vederea punerii în posesie a persoanelor al căror drept de proprietate a fost reconstituit de către comisiile locale Fundulea, Tămădău, Gurbănești, Sărulești, Nicolae Bălcescu, Valea Argovei, Nana, Lehliu, Lupșanu. Pentru aceasta, inculpații au invocat prevederi din legislația privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, fără a dispune de documente care să reflecte modul de calcul al acestor suprafețe.
Aceste prevederi, însă, nu erau aplicabile terenurilor aflate în administrarea institutelor de cercetare agricolă.
În data de 13 iulie 2007, membrii Comisiei județene de fond funciar Călărași, compusă din inculpații Șerban Jenel, Coman Cornel, Jarul Eugeniu, Ifrim Elena, Năbîrgeac Ion, Dobre Aurelian, Tudone Dumitru, Cora Gheorghe și Eneschi Toma, au aprobat procesul-verbal de delimitare a suprafeței de 1.982,54 ha aflat în administrarea I.N.C.D.A. Fundulea și trecerea acestuia din domeniul public al statului în domeniul privat al orașului Fundulea.
Acest lucru s-a realizat cu încălcarea competențelor prevăzute de lege și fără a verifica și clarifica situația juridică a terenului ce a făcut obiectul trecerii din domeniul public în domeniul privat, respectiv dacă acesta era indispensabil activității de cercetare, cu atât mai mult, cu cât, la data respectivă, nu exista o justificare a delimitării suprafeței de teren respective.
În aceeași perioada de referință (anul 2007) și în același context, inculpații Tudor Lucian, Marcu Niculae, Culea Dumitru, Giurea Constantin, Manea Victor și Chirică Constantin, în calitate de primari ai comunelor anterior menționate, au întocmit propuneri către Comisia județeană de fond funciar Călărași, pentru solicitarea unor suprafețe de teren, în condițiile în care localitățile respective aveau teren în rezervă. În aceste condiții, propunerile formulate către Comisia județeană de fond funciar Călărași nu erau îndreptățite.
Prin acest demers, s-a produs o pagubă în dauna patrimoniului statului, constând în diminuarea acestuia cu terenul dezafectat din domeniul public, în cuantum de 3.771.012 euro, concomitent cu prejudicierea I.N.C.D.A. Fundulea cu suma de 8.632.940 lei, reprezentând lipsa de folosință a terenului.
În această modalitate au fost obținute foloase necuvenite pentru persoanele care au fost puse în posesie cu suprafețele de teren respective, având o valoare mult mai mare decât cele la care erau îndreptățite, dacă reglementările legale ar fi fost respectate.
Ministerul Finanțelor Publice s-a constituit parte civilă în cauză, solicitând plata sumei reprezentând contravaloarea bunurilor imobile și acordarea despăgubirilor bănești pentru folosul de care a fost lipsit statul român, iar I.N.C.D.A. Fundulea s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 8.632.940 lei constând în lipsa de folosință a terenului.
În cauză, s-a dispus instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului asupra conturilor bancare și a bunurilor imobile deținute în proprietate de cei 17 inculpați până la concurența sumei de totale de 25.468.621 lei (compusă din suma de 16.835.681 lei – valoarea de piață a terenului și suma de 8.632.940 lei – lipsa de folosință a acestuia).
Față de numiții Clăbescu Doru Eduard, Pșanu Stelian, Marinescu Badea, Titu Ana și Buruiană Costel care au avut calitatea de suspecți în cauză, procurorii anticorupție au dispus soluția clasării.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Tribunalul Călărași, cu propunerea de a se menține măsurile asiguratorii dispuse în cauză.

Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă, conform Codului de procedură penală, finalizarea anchetei penale și trimiterea rechizitoriului la instanță spre judecare, situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție

Dorești să adaugi un comentariu?

Your email address will not be published.

Alte articole apreciate de cititori