Politică

Chemare in JUDECATA: Cum sa FACEM un OM sa FRECE Menta prin CIVIL si NOI sa STAM pe CAMP !

Citația.

Ce se întâmplă dacă nu vă prezentați la ședința de judecată

 

 

 

 

 

 

Pe data de 09.05. administratorul site-ului stiridinfundulea a fost prezent în sala de judecată, dar a lipsit reclamantul. ……..

Prin citaţie instanţa înştiinţează participanţii la proces, martorii, experţii, specialiştii şi interpreţii privitor la locul, data şi ora şedinţei de judecată sau la locul, data şi ora efectuării unor acte de procedură. Conform art. 102 alin. (4) din Codul de procedură civilă, citaţia se înmânează cu cel puţin 3 zile înainte de data judecării. În pricinile urgente acest termen poate fi mai scurt la discreţia instanţei. Participanţii la proces, înştiinţaţi în mod legal o dată, nu pot invoca necitarea lor pentru efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară. În citaţie şi înştiinţare se indică:

 • instanţa judecătorească, adresa ei;
 • locul, data şi ora prezentării;
 • numele şi adresa celui citat sau înştiinţat;
 • pricina pentru care se face citarea sau înştiinţarea;
 • calitatea în care este citată sau înştiinţată persoana.

Odată cu citaţia sau înştiinţarea, judecătorul trimite pârâtului, după caz, copiile de pe documentele depuse în judecată. Împreună cu citaţia, reclamantului i se trimite şi o copie de pe referinţa la cererea de chemare în judecată, dacă pârâtul a remis-o instanţei. Ce faceți dacă nu vă puteți prezenta la instanţa de judecată la data indicată în citaţie? Participanții la proces, care nu se pot prezenta la şedinţă la ora şi data indicată în citaţie, trebuie să anunţe instanţa despre motivele neprezentării prin depunerea unei cereri la care vor fi anexate şi probele care dovedesc motivul neprezentării. Astfel, aceştia pot solicita amânarea procesului dacă au motive întemeiate pentru neprezentare sau pot solicita examinarea pricinii în lipsa lor. Persoanele care contribuie la înfăptuirea justiţiei (martorul, expertul, specialistul) nu pot solicita amânarea sau examinarea procesului în lipsa lor, dar trebuie să comunice instanţei motivele neprezentării. Ce se întâmplă dacă nu vă prezentați la şedinţa de judecată?Dacă reclamantul nu se prezintă neîntemeiat la şedinţa de judecată, sunt patru situaţii posibile:

 1. Dacă nu s-a prezentat nici reclamantul, nici pârâtul şi nici unul din ei nu a cerut examinarea cauzei în lipsa lor, şedinţa se va amâna.
 2. Dacă în mod repetat nu s-a prezentat nici pârâtul, nici reclamantul şi nici unul din ei nu a cerut examinarea cauzei în lipsa lor, cererea de chemare în judecată se va scoate de pe rol.
 3. Dacă pârâtul s-a prezentat şi cere examinarea cauzei, atunci cauza se va examina în lipsa reclamantului.
 4. Dacă pârâtul s-a prezentat, dar nu cere examinarea cauzei în lipsa reclamantului, atunci cererea reclamantului se va scoate de pe rol.

Dacă pârâtul, înştiinţat legal despre locul, data şi ora şedinţei de judecată, nu s-a prezentat la judecată şi nu a comunicat instanţei motivul neprezentării sau dacă motivele sunt considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, instanţa o examinează în lipsa acestuia. Dacă intervenientul principal nu se prezintă neîntemeiat la şedinţa de judecată, sunt trei situaţii posibile:

 1. Dacă nu s-au prezentat nici celelalte părţi (reclamantul, pârâtul) şi nici unul din ei nu a cerut examinarea în lipsa sa, şedinţa se va amâna.
 2. Dacă măcar una dintre părţi s-a prezentat şi cere examinarea cauzei, atunci cauza se va examina în lipsa intervenientului principal.
 3. Dacă reclamantul sau pârâtul s-au prezentat, dar nu cer examinarea în lipsă, atunci cererea intervenientului principal se va scoate de pe rol.

Dacă intervenientul accesoriu nu a comunicat instanţei judecătoreşti motivul neprezentării la şedinţa de judecată sau dacă instanţa consideră neîntemeiat motivul neprezentării, pricina se examinează în absenţa acestuia. Dacă nu s-a prezentat la şedinţă de judecată din motive considerate de instanţă ca fiind neîntemeiate, martorul, citat legal, poate fi supus unei amenzi de până la 200 de lei. În cazul neprezentării nemotivate a martorului după cea de-a doua citare, instanţa judecătorească poate ordona aducerea lui forţată şi, la cererea părţii interesate, îl poate obliga la reparaţia prejudiciului cauzat prin amânarea şedinţei de judecată

Informaţii generale

Nr. unic (nr. format vechi) : 261/249/2019
Data inregistrarii 04.02.2019
Data ultimei modificari: 09.05.2019
Sectie:
Materie: Civil
Obiect: pretenţii răspundere delictuală-daune morale
Stadiu procesual: Fond

 

Părţi

Nume Calitate parte
DOROBANŢU DOREL Reclamant
PĂLĂNGEANU MIHAI Pârât

 

Şedinţe

06.06.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3a CP/F
Tip solutie:
Solutia pe scurt:
Document:
09.05.2019
Ora estimata: 09:00
Complet: C3a CP/F
Tip solutie: Amână cauza
Solutia pe scurt:
Document

Dorești să adaugi un comentariu?

Your email address will not be published.

Alte articole apreciate de cititori